ZIelone wiaty przystankowe

ZIelone wiaty przystankowe

W centrach miast każdy skrawek zieleni jest na wagę złota. Dlatego przy ruchliwych trasach powstają mikro-enklawy. Wiaty przystankowe z dachem pokrytym roślinnością mają wiele zalet. Gromadzą wodę, chłodzą powietrze, dają schronienie owadom i ptakom. Oferujemy konsultację projektową oraz wykonanie zazielenienia wiat lekkimi ale trwałymi zielonymi dachami.

Dlaczego warto z zazieleniAć dachy wiat przystankowych?
 • Wiaty przystankowe w centrach miast mają z reguły powierzchnie około 10m2. I taką powierzchnie dachu można zazielenić. Przez większość roku nasadzeń nie trzeba podlewać, ponieważ system drenażowo-retencyjny gromadzi zapas wody z którego roślimy moga skorzystać w okresach suszy.
 • Typowy zielony dach na wiacie przystankowej potrafi pochłonąć ponad 7kg CO2 rocznie, a razem z nim pochłaniane są trujące gazy i składniki takie jak: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki!
 • Wielowarstwowa konstrukcja dachu ułatwia gromadzenie wody. Przy optymalnym rozkładzie opadów, taki dach potrafi zachować do 90% rocznego opadu deszczu!
 • Gatunki dobierane do zazielenienia dachu wymagają minimalnych nakładów pielęgnacyjnych. Rośliny takie naturalnie występują na suchych stanowiskach, dzięku czemu mają zdolność do gromadzenia wody.
 • Podczas transpiracji (oddawanie pary wodnej przez rośliny) z otoczenia pobierana jest energia. W wyniku tego procesu, temperatura otoczenia obniża się nawet o 10oC. Proces ten, w połączeniu z wysoką izolacyjnością termiczną zielonego dachu powoduję, ze pod zieloną wiatą będzie latem chłodniej o 3-5oC, i to bez użycia klimatyzacji!
 • Zielony dach w miescie będzie zielonym lądowiskiem dla owadów i ptaków. 
Co zielone wiaty wykonane przez Garte ?
 • Mamy doświadczenie we współpracy z konstruktorami przy budowie wiat.
 • Analizujemy zawsze wszystkie aspekty, tzn. nośność dachu, bezpieczeństwo użytkowania i obsługi, możliwości odwodnienia i zabezpieczenia przelewów awaryjnych, odporność na siłę ssącą wiatru.
 • Dbamy o wysoką jakość wykorzystanych podłoży i dobrą jakość wykonania. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki wzrostu dla roślin, jakość produktów musi byż najwyższa.
 • Bardzo starannie dobieramy gatunki, preferując rodzime rośliny cechujące się znaczna odpornością na trudne, miejskie warunki wzrostu.
 • W ramach cyklu doświadczeń, opracowaliśmy optymalne rozwiązanie techniczne dla suchego i ciepłego kliamtu wielkopolski. Nasze rozwiażanie na pewno świetnie sprawdzi się w innych rejonach Polski.
 • Nasz zespół zapewnia sprawną instalację w godzinach nocnych, bez konieczności zatrzymywania ruchu tramwajowego
 • Będąc pewnym jakości swojej pracy, chętnie realizujemy utrzymanie i pielęgnację założonej zieleni.
Jak pracujemy?
 • W przypadku prac projektowych, rozpoczynamy od szczegółowych konsultacji z biurem konstruktorskim. Analizujemy kwestie techniczne i dobieramy optymalne roziązanie.
 • Analizujemy lokalne uwarunkowania i przygotowujemy się do planowanej inwestycji, optymalizując logistykę i montaż tak, aby był jak najmniej uciążliwy dla pasażerów.
 • Na podstawie projektu, opracowujemy kosztorys prac i harmonogram robót.
 • Uzgadniamy z inwestorem budżet na realizację, szukając optymalnych rozwiązań.
 • Po akceptacji harmonogramu i budżetu, przystępujemy do prac wykonawczych
 • Wykonujemy montaż zielonego dachu i prace wykończeniowe.
 • Po zakończeniu robót, przekazujemy Inwestorowi operat pielęgnacyjny stanowiący instrukcję obsługi zieleni.
 • Oferujemy stałą opiekę nad wiatami, w ramach której pielęgnujemy rośliny, prowadzimy prace porządkowe, dbamy o optymalne warunki wzrostu.

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta, wyślij zapytanie na adres oferty@garte.pl