Nota prawna

Właściciel mediów:

Garte Polska sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 5
62-020 Swarzędz

NIP: PL 782-22-65-389

REGON: 634470976

BDO: 00011182
Kontakt:
e-mail: biuro@garte.pl T +48 61 81 81 081  

 

Rejestr:
Garte Polska sp. z o. o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000943427; Kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN  

 

Przedmiot działalności.

Przedmiotem działalności Garte Polska sp. z o.o. jest projektowanie i wykonywanie prac z zakresu architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni oraz usługi związane z pielęgnacja terenów zieleni.

 

Władze spółki.

Zarząd Garte Polska sp. z o.o.

Bartosz Byczkowski– Prezes Zarządu
Katarzyna Ignaciuk-Byczkowska- Członek Zarządu

 

Wyłączenie odpowiedzialności.

GARTE Polska z najwyższą starannością podchodzi do danych prezentowanych na stronie internetowej. Informacje te są sprawdzane i aktualizowane bez wcześniejszej zapowiedzi. Mimo tych starań, dane mogą ulegać zmianom i się dezaktualizować. Garte Polska sp. z o. o. nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność prezentowanych  informacji. Nie odpowiadamy w żadnym przypadku za bezpośrednie, konkretne lub pośrednie szkody lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstające z jakiegokolwiek powodu w związku z bezpośrednim lub pośrednim użyciem informacji udostępnionych na tej stronie internetowej. Dotyczy to także wszystkich innych stron internetowych, do których zamieszczono odesłania za pomocą hiperłączy, w tym stron na portalach social media takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest i LinkedIn. 

Fotografie: Garte Polska sp. z o. o.

Wdrożenie: Ecreo Multimedia 

 

 

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

GARTE Polska sp. z o.o. prowadzi działalność biznesową, mając na uwadze odpowiedzialność etyczną, społeczną i środowiskową. Nasza strategia opiera się o zachowanie równowagi pomiędzy dążeniem do osiągnięcia sukcesu biznesowego, a dbałością o relacje z pracownikami, partnerami oraz klientami, a także troską o społeczności lokalne, w których działamy. Szczególne miejsca na liście naszych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.


Podstawą naszych codziennych działań jest przestrzeganie zasad kodeksu etycznego i polityki środowiskowej, dzięki czemu możliwy jest sukcesywny wzrost pozycji naszej firmy i jej dalszy, zrównoważony rozwój.


Relacje biznesowe budujemy na takich wartościach, jak przejrzystość i zaufanie. Kluczem do sukcesu jest ciągła praca nad poprawą jakości usług oraz obsługi klientów, nastawiona na szybką reakcję na ich potrzeby i wymagania.


Naszym potencjałem są ludzie, dlatego dokładamy starań, aby zapewnić naszym pracownikom dobre warunki pracy, miłą, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia atmosferę oraz umożliwić rozwój poprzez cykliczne szkolenia.


Wierzymy, że wspieranie funkcjonowania społeczności lokalnych wyzwala w nas pozytywne emocje, ale stanowi także kapitał, który w przyszłości zaprocentuje i może stać się bodźcem dla rozwoju społecznego. Dlatego dotujemy na akcje sportowe i charytatywne.


Przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i troszczymy się o ochronę, szczególnie nam bliskiego  świata przyrody, poprzez stosowanie rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie wpływu świadczonych przez nas usług na środowisko naturalne.


Wierzymy, że wdrożenie i stosowanie zasad polityki zrównoważonego rozwoju jest niezbędne dla powodzenia nasze spółki, w wymiarze biznesowym, społecznym, jak i środowiskowym. Konsekwentnie dążymy do realizowania poszczególnych elementów naszej polityki zrównoważonego rozwoju.