Zielone torowiska

Zielone torowiska

W miarę zabetonowywania miast, każdy m2 zieleni zyskuje na wartości. Dlatego nieefektowne niegdyś torowiska, zaczeły się zazieleniać. Porafimy zamienić każde torowisko w efektowny trawnik lub niemalże bezobsługowe zbiorowisko roślin. Poza poprawą estetyki torowiska, miasto zyskuje kolejne hektary zieleni.

Dlaczego warto z budować zielone torowiskaz Garte?
 • Wprowadzanie zieleni do miast poprawia mikroklimat i ogranicza pochłanianie energii, zmniejszając temperaturę nawierzchni. Zielone torowisko będzie o kilka stopni chłodniejsze niż klasyczne kruszywo lub betonowa płyta.
 • Zastosowanie zielonych torowisk pochłaniających wodę opadową pozwala na zminimalizowanie podtopień wywołanych deszczami nawalnymi.
 • Zamieniając nasypy na torowiskach na zieleń, poprawiamy różnorodność biologiczną.
 • Wypełnienie torowiska zielenią przyczynia się do zmniejszenia hałasu i drgań emitowanych przez tramwaje do otoczenia. W przypadku torowiska z wypełnieniem mieszanką traw - natężenie hałasu redukowane jest o ok. 4 dB.
 • W przypadku torowisk opartych o zieleń ekstensywną, o niskich potrzebach wodnych, spełniamy zalecenia „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 • Podczas fotosyntezy razem z dwutlenkiem węgla pochłaniane są trujące gazy i składniki takie jak: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki.
 • Zazielenione torowisko jest estetyczne. Latem pojawiają się kwiaty, zimą efektowna czerwona barwa rozchodników. W niektórych centrach miast to niekiedy jedyna połać zieleni w ścisłym centrum.
Co wyróżnia nasze zielone torowiska?
 • Projektujemy z dbałością o funkcjonalność. Dobieramy rozwiązania minimalizujące konieczność pracochłonnej pielęgnacji.
 • Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, korzystając z bogatych dośwaidczeń wybieramy najlepszą technologię.
 • Dbamy o wysoką jakość wykorzystanych podłoży i dobrą jakość wykonania.
 • Bardzo starannie dobieramy gatunki, preferując rodzime rośliny cechujące się znaczną odpornością na trudne niejskie warunki wzrostu.
 • Preferujemy gatunki o małych potrzebach wodnych, co ułatwia pielęgnacje zieleni i obniża koszty dla inwestora.
 • Nasz zespół zapewnia wysoką kulturę pracy i porządek na budowie.
 • Wspomagamy rozwiązania dotyczące optymalnego wykorzystania wody opadowej. Dbamy o retencję w terenie.
 • Preferujemy rozwiążania bazujace na lokalnych materiałach i podłożach. Ograniczenie transportu do niezbędnego minimum obniża ślad węglowy naszej pracy.
 • Będąc pewnymi jakości swojej pracy, chętnie realizujemy utrzymanie i pielęgnację założonej zieleni.
Jak pracujemy?
 • Analizujemy projekt pod kątem wykonalności i zastosowanych rozwiązań. Analizujemy technologie wykonania i logistykę projektu.
 • Na podstawie projektu, opracowujemy kosztorys prac i harmonogram robót, koordynowany z pozostałymi wykonawcami na placu budowy.
 • Uzgadniamy z Inwestorem budżet na realizację, szukając optymalnych rozwiązań.
 • Po akceptacji harmonogramu i budżetu, przystępujemy do prac wykonawczych
 • Wykonujemy komplet robót, od warstw zasypkowych, po drenaże, przygotowanie podłoży i instalacje zieleni oraz nawadniania.
 • Po zakończeniu robót, przekazujemy Inwestorowi operat pielęgnacyjny stanowiący instrukcję obsługi zieleni.
 • Oferujemy stałą opiekę nad zielenią, w ramach której pielęgnujemy rośliny, prowadzimy prace porządkowe, zabezpieczamy zieleń na okres zimy poprzez montaz ekranów przeciwśnieżnych.

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta, wyślij zapytanie na adres oferty@garte.pl