Nadajemy zieleni nowe funkcje i role. Poszerzamy pola retencji 
i chłodzimy rozgrzane dachy. 
Stawiamy zielone ściany i zwiększamy powierzchnie biologicznie czynne.