Park astronomiczny in. Jana Heweliusza

 

NAZWA PROJEKTU: Park astronomiczny in. Jana Heweliusza

LOKALIZACJA: Poznań

ROK BUDOWY/WYKONANIA: 2016

ARCHITEKT/PROJEKTANT: Trzy Małe Drzewka, Natalia Maćkow

ZLECENIODAWCA: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

ZAKRES ROBÓT: układ komunikacyjny, place zabaw, pergole, zieleń.