Węzeł Antoninek

NAZWA PROJEKTU: Węzeł Antoninek w ciągu drogi DK92

LOKALIZACJA: Poznań

ROK BUDOWY/WYKONANIA: 2012

ARCHITEKT/PROJEKTANT: URS Scott Wilson

BUDŻET: 1,8 mln

ZLECENIODAWCA:  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Warbud s.a.

ZAKRES ROBÓT: prace ziemne, nasadzenia, pielęgnacja gwarancyjna